Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŻOŁNIERZE REZERWY

Przydział mobilizacyjny – imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza rezerwy lub żołnierza rezerwy czynnej służby wojskowej (funkcjonariusza) na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej.

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny;
Przydział mobilizacyjny nadaje i uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w  porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.
Nadanie przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny jest zobowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Karta mobilizacyjna jest dokumentem potwierdzającym nadanie przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy w czasie pokoju na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji.

Żołnierzom rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne w ramach etatowych potrzeb, wydaje się karty mobilizacyjne z czerwonym paskiem, natomiast pozostałym tj. na potrzeby ponadetatowe oraz do stanów zmiennych pododdziałów i ośrodków zapasowych – karty mobilizacyjne z zielonym paskiem.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl