Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UPRAWNIENIA
 • uposażenie na czas kształcenia - naliczane procentowo od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, w zależności od korpusu:
  • szeregowych - 30% - tj. 960 zł
  • podoficerów - 40% - tj. 1280 zł
  • oficerów - 60% - tj. 1920 zł
 • bezpłatne umundurowanie, wyekwipowanie, wyżywienie i zakwaterowanie
 • urlopy: wypoczynkowy, zdrowotny, okolicznościowy, nagrodowy
 • objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnynm na czas szkolenia
 • możlilwość otrzymania nagrody i zapomogi
 • przejazdy ulgowe, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby
 • na czas szkolenia pracodawca ma obowiązek udzielić zatrudnionej osobie urlop bezpłatny oraz wypłacić odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia
 • okres pełnienia służby wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy
 • ochrona stosunku pracy
 • odprawa w związku ze zwolnieniem po odbyciu służby przygotowawczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 2100 zł
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl