Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

      Terenowe organy administracji wojskowej w Poznaniu mogą poszczycić się wieloletnią tradycją. Przez lata jej struktury podlegały licznym zmianom. Odzyskanie w roku 1918 niepodległości, postawiło przed Polską bardzo trudne zadanie utworzenia nowoczesnego systemu obronnego oraz struktur administracji państwowej. Od początku istnienia, podstawowym zadaniem powiatowych komend uzupełnień – oraz pozostałych terenowych organów administracji państwowej, których nazewnictwo zmieniało się na przestrzeni minionych lat – było gromadzenie rezerw osobowych, uzupełnianie szeregów Wojska Polskiego oraz wszelka działalność o charakterze mobilizacyjnym na wypadek wojny, organizacyjnym jak również planistycznym.

      TOAW miały odrodzić się dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej, w roku 1945, kiedy na wyzwolonych terenach Polski, rozkazem ND WP nr 23/org. z dnia 1 lutego, nakazano utworzenie sześciu okręgów wojskowych – w tym poznańskiego, które podlegały bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej. Podział granic okręgów wojskowych miał doniosłe znaczenie dla integracji, uporządkowania spraw administracyjno-wojskowych oraz stabilizacji politycznej na ziemiach odzyskanych. Kolejna reorganizacja administracji wojskowej, miała miejsce w 1953 roku kiedy z dotychczasowych sześciu okręgów wojskowych, utworzono zaledwie trzy.
W konsekwencji czego konieczne stało się wprowadzenie pośredniego stopnia kierowania pomiędzy okręgami wojskowymi a wojskowymi komendami rejonowymi. Tą instytucją były wojskowe komendy wojewódzkie. Na podstawie uchwały Prezydium Rządu, powołano do życia WKW w Poznaniu, która swoim zasięgiem objęła województwo poznańskie. W roku 1962 pojawiła się nowa koncepcja funkcjonowania struktur administracji wojskowej. WKW oraz WKR włączone zostały w skład wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW) oraz miejskich i dzielnicowych sztabów wojskowych. Po reformie z roku 1975, powiatowe, miejskie i dzielnicowe sztaby wojskowe, zmieniły nazwę na wojskowe komendy uzupełnień. Lata 90-te przyniosły kolejne zmiany reorganizacyjne terenowych organów administracji wojskowej.
W wyniku zmian w podziale administracyjnym miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, utworzono Wojskowe Komendy Uzupełnień w Poznaniu nr 1, 2 i 3.


      Kolejna reforma TOAW nastąpiła z dniem 1 stycznia 2011r., kiedy na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, utworzono jedną Wojskową Komendę Uzupełnień w Poznaniu, likwidując dotychczasowe. Swoim zasięgiem WKU Poznań obejmuje miasto Poznań oraz powiaty: poznański obornicki, średzki oraz śremski. Reformy struktur administracji wojskowej są konsekwencją procesu profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych. Rodzi to konieczność wyznaczenia nowych kierunków aktualnej oraz przyszłej działalności TOAW.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl