Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIA WOJSKOWEOsoby zainteresowane studiami wojskowym mogą skorzystać z oferty edukacyjnej niżej wymienionych uczelni:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni


Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Proces rekrutacji na studia wojskowe (w przypadku WAT, AWL oraz AMW) kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji  i wypełnienia ankiety - podania na stronie internetowej wybranej uczelni do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego (WSOSP nie prowadzi elektronicznej rekrutacji). Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa do rektora-komendanta uczelni wojskowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu otrzymuje z uczelni informację o zarejestrowanym i kieruje go na badania psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Kandydaci są informowani telefonicznie o konieczności stawienia się w WKU w Poznaniu i odebrania skierowań. Badania odbywają się w n/w placówkach:
- Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu
- Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

Kandydaci do LAW w Dęblinie kierowani są również na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
Kandydaci do AMW w Gdyni kierowani są również na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku.

O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia uczelnia.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania".

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Więcej informacji:
tel. 261 57 36 50
www.uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl