Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STAWKI ZA ĆWICZENIA

Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych żołnierzowi NSR przysługuje uposażenie zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym.

Stawki dzienne uposażenia zasadniczenego wg stopnia wojskowego

Stopień wojskowy Uposażenie
 szeregowy (marynarz) 91,20 zł
 starszy szeregowy (st. marynarz) 94,90 zł
 kapral (mat) 104,00 zł
 starszy kapral (st. mat) 105,60 zł
 plutonowy (bosmanmat) 107,20 zł
 sierżant (bosman) 110,40 zł
 starszy sierżant (starszy bosman) 112,00 zł
 młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki) 115,20 zł
 chorąży (chorąży marynarki) 118,40 zł
 starszy chorąży (st. chorąży marynarki) 123,20 zł
 starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt. mar.) 126,40 zł
 podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40 zł
 porucznik (porucznik marynarki) 136,00 zł
 kapitan (kapitan marynarki) 144,00 zł
 major (komandor podporucznik) 163,20 zł
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl