Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pracowiczy PM

Pracowniczy Przydział Mobilizacyjny (PPM) - imienne wyznaczenie w czasie pokoju pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej, u innego pracodawcy albo innego wskazanego przez WKU, na stanowisko pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.
Pracownicze przydziały nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny;

Pracowniczy przydział mobilizacyjny nadaje i uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny jest zobowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Karta mobilizacyjna z paskiem koloru niebieskiego to dokument potwierdzający nadanie w czasie pokoju na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji oraz zobowiązujący pracownika/osobę niebędącą pracownikiem do stawienia się po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej/w czasie wojny w miejscu i terminie w niej określonym.


    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl