Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POMOC OSOBOM Z TRUDNOŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość  skorzystania z następujących rozwiązań:

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej
Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu.

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności przez:
- strona internetowa WKU w Poznaniu (poznan.wku.wp.mil.pl);
- poczta elektroniczna (wkupoznan@ron.mil.pl);
- faks nr 261 57 36 01;
- platforma e-PUAP.

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu może skorzystać z pomocy tłumacza:
- polskiego języka migowego (PJM);
- systemu językowo-migowego (SJM);
- sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona w celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego winna zgłosić taką potrzebę minimum na trzy dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu z wyłączeniem sytuacji nagłych i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl