Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHOTNICZE

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu. Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
We wniosku, ochotnik zamieszcza w szczególności następujące dane:
- stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
- datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
- kod pocztowy i adres zamieszkania,
- kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
- aktualne miejsce pracy,
- wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej, a w szczególności:
- inspektora uprawnionego do prowadzenia szkoleń zawodowych lub sportowych,
- operatora specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wojskowego,
- operatora sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych,
- operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
- kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C,
- kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C+E,
- tłumacza,
- nurka, płetwonurka, skoczka spadochronowego,
- lekarza, pielęgniarza lub sanitariusza,
- kucharza,
- poziom znajomości języków obcych.

Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl