Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEGIA AKADEMICKA


Legia Akademicka to pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów.
Składa się on z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej program nauczania będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, na uczelniach wyższych, które zgłosiły się do programu Legii Akademickiej.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w czasie tzw. przerwy wakacyjnej.

- moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi
- moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą  szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach Legii Akademickiej znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania".

Uczelnie z terenu województwa wielkopolskiego, które biorą udział w pilotażowym programie Legia Akademicka:

  1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusz Piaseckiego w Poznaniu
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Więcej informacji:
www.legiaakademicka.wp.mil.pl
www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl