Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP orazw celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia ich struktur wojennych.

Na kursy kierowani są żołnierze rezerwy oraz w sytuacjach określonych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

Na kursy oficerskie powoływać żołnierzy rezerwy:

 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat,
 • za dobór kandydatów na kursy, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych, odpowiada właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień.
 • kandydat złożył wniosek do ochotniczego udziału w ćwiczeniach i kursie kadr rezerwy (ważny do 6 m-cy od dnia wpłynięcia do WKU -  Dz.U.2018 r.1459 j.t.: art. 101a; Dz.U.2004.52.519: §1, 3).

Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy:

 • posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową);
 • posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;
 • posiadających odpowiednią specjalność wojskową – SW (Dz.U.2009.216.1678 z poźn. zm.). lub wykształcenia cywilnego zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni;
 • w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo iż są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, WKU musi uzyskać informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ponadto, brany pod uwagę jest termin przyjętego wniosku.

Stawiennictwo na kursy: do godz. 8.00. dnia rozpoczęcia szkolenia w danym ośrodku szkolenia.


PLAN PRZESZKOLEŃ KADRY REZERWY W 2019 r. DLA ŻOŁNIERZY REZERWY Z WKU W POZNANIU

Ośrodek szkoleniowy SW Stanowisko Termin Liczba miejsc Uwagi
     Kursy oficerskie

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109

 20B03  dowódca plutonu   07.01. - 29.03. 2019 r. 1  
 30A01 1  
 34A01 1  
20B03 08.04 - 28.06.2019 1  

 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. Urbanowicza 2

 28B01 14.01 - 05.04.2019 1  
38A01 2  
38A01 08.04 - 28.06.2019 1  
30B01 16.09 - 06.12.2019 1  
32B01 16.09 - 06.12.2019 3  
38A01 16.09 - 06.12.2019 1  

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303/35

 32B01 02.09. - 22.11.2019 2  
 RAZEM 15  
 Kursy oficerskie - doskonalenia    

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Al. Gen. Chruściela 103

54B01/ 54C01 oficer 27.05. - 14.06.2019 2  
38A01 16.09. - 15.10.2019 1  
20B01 oficer sztab. bat. ochrony 07.10 - 05.12.2019 1  
38C01 oficer 21.11 - 20.12.2019 3  

 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. Urbanowicza 2
34A01 oficer 01.04 - 30.04.2019 3  
28B01 04.06 - 03.07.2019 1  
38C01 01.10 - 30.10.2019 2  
38A01 18.11 - 17.12.2019 2  

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109
30A01 oficer 25.11 - 20.12.2019 4  
RAZEM: 19  
Kursy oficerskie - przekwalifikowania

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Al. Gen. Chruściela 103
38A01 oficer 06.05 - 04.06.2019 4  

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. inż. J. Śmidowicza 69

38A01 oficer 28.01 - 27.02.2019 3  
RAZEM: 7  
Kursy podoficerskie

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 86/90

40H21 ratownik medyczny 07.01 - 22.02.2019 1  
  RAZEM 1  
    OGÓŁEM WSZYSTKIE KURSY
42  


Wniosek o powołanie na kurs kadr rezerwy znajduje się z zakładce "Materiały do pobrania".

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu lub telefonicznie pod nr tel. 261 57 34 62 lub 602 686 404

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl