Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZA RZEZERWY POWOŁANEGO DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:
1) stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,
2) zabrać:
- otrzymaną kartę powołania,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- numer posiadanego konta bankowego,
- inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby (np. uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),
- niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.),
- podstawowe przybory do pisania,
- w przypadku mobilizacji i wojny żywność na 1 dzień.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl