Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE


"Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej."


Rodzaje zawodowej służby wojskowej:
- służba stała – na czas nieokreślony – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych
- służba kontraktowa – na czas określony w kontrakcie - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych. Powołanie może nastąpić jednorazowo na okres 2-6 lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat.

Do zawodowej służby wojskowej powołuje się:
- żołnierzy służby kontraktowej
- żołnierzy służby kandydackiej
- żołnierzy rezerwy.

Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- nieposzlakowana opinii,
- wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej niebudząca wątpliwości,
- odpowiednie kwalifikacje
- odbycie czynnej służby wojskowej
- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
- wykształcenie:
    - korpus oficerów zawodowych – tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
    - korpus podoficerów zawodowych – wykształcenie średnie lub średnie branżowe
    - korpus szeregowych zawodowych – wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl