Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNESłużba przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, którzy nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza.

WYMAGANIA
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
- niekarana za przestępstwo umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A),
- wiek co najmniej osiemnaście lat;
- wykształcenie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu:
   - szeregowych - co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej,
   - podoficerów - co najmniej średnie lub średnie branżowe,
   - oficerów - co najmniej wyższe.

Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.CZAS TRWANIA SZKOLENIA
- korpus szeregowych - do 4 miesięcy,
- korpus podoficerów - do 5 miesięcy*,
- korpus oficerów - do 6 miesięcy.

*W korpusie podoficerów służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych. Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów. Służba przygotowawcza pełniona jest w dwóch okresach:
- szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy (lipiec - wrzesień)
- szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy (lipiec - sierpień).


ETAPY SZKOLENIA
• kształcenie podstawowe
• kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).
• egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA
Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:
• oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych,
• podoficerów w szkołach podoficerskich,
• szeregowych w centrach szkoleń oraz wytypowanych jednostkach wojskowych.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ
Wszystkie osoby zameldowane na administrowanym przez WKU w Poznaniu terenie zapraszamy do naszej Komendy.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261 57 36 51, 261 57 34 70.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Rolna 51/53
61-716 Poznań
tel. 261573697
fax. 261573601
wkupoznan@ron.mil.pl